Astrup

En lille lokal by med alt hvad du har brug for, og med kort afstand til skov, natur og byliv!

Om Astrup

Der kan selvfølgelig peges på mange argumenter for at bosætte sig Astrup, men naturen og fællesskabsfølelsen, dog tilpasset nutidens forhold og levevis, er nogle af de væsentligste.

Hvor det i fordums tid overvejende var naturens evne til at forsyne beboerne med de basale nødvendigheder som fødevarer, træ og andre råstoffer, er det i dag herlighedsværdierne med masser af plads, højt til himlen, frisk luft men også mulighed for at finde roen og stilheden, der har den største betydning

Hvor fællesskabet og sammenholdet tidligere var en vital nødvendig for overlevelse mod bl.a. udefra kommende fjender og naturens mere rå sider, er det nu af mere fredeligt socialt og kulturelt karakter. Vi er dog overbevist om, at fællesskabet også i dag er medvirkende til, at give byens beboere, og det lige fra børn til pensionister, en tryg og meningsfyldt hverdag samt en spændende og engageret fritid.

Til dem der måtte frygte, at i en by med så stor en fællesskabsfølelse må beboerne være sammenspiste og reserverede, tør vi godt sige, at dette ikke er tilfældet. De fleste tilflyttere er hurtigt faldet til og er på kort tid blevet en aktiv og uundværlig del af samværet og det til gavn for både dem selv og de allerede etablerede medborgere.

Et kendetegn for Astrups indbyggere er, og det såvel for dem der har mange generationers tilhørsforhold og dem der kun har boet her i kortere tid, at vi er stolte af vor by og egn og ikke mindst af de aktiver der gennem tiderne er skabt, og som til stadighed med stor entusiasme plejes og udvikles.

Med denne korte indledning byder vi dig og din familie velkommen til Astrup og det med håb og tro på, at I også blive glade for at bo her, og vi ser frem til, at I alle bliver en del af byen og fællesskabet.

Vores by

Astrup ligger i den nordlige del af den nye Mariager Fjord Kommune, lige syd for Rold skov.

Midten af Rold Skov danner kommunegrænser mod den nye Rebild kommune og afstanden til Skørping er ca. 10 km. Afstanden til Hadsund er ligeledes ca.10 km mens afstanden til Arden henholdsvis Terndrup er ca.7 km.

Der er ca. 35 km til Aalborg, ca. 25 km til Støvring og 20 km til Hobro.

Der er flere daglige busforbindelser til de nævnte byer.

Nærmeste omegn

I den nærmeste omegn omkring Astrup ligger flere mindre landsbyer og gårdsamlinger, bl.a. Tisted, Møldrup, Borup og Akselterp. Flere af disse havde indtil for få årtier siden egen skole, købmandsforening m.m.

Der har fra disse nær omegnsbyer altid været en tæt tilknytningen til Astrup, og selv om de stadig har deres egen identitet og kvaliteter, er de aktiver og muligheder der i dag findes i Astrup er også fuldt gældende for beboerne herfra.

Byen og dens indbyggere

Astrup er en typisk Sydhimmerlandsk landsby, med det miljø og den charme der kendetegner denne landsdel. Byens eksakte alder kendes ikke, men det formodes at den er anlagt i 1100 årstallet. Byen er første gang beskrevet i år 1390 ved navn Aastrop. Navnet betyder, det torp (udflytning eller opdyrkning – fra en adelsby) der er anlagt af en mand ved navn eller titel Asser.

Byen er indenfor de senest år løbende blevet udbygget, bl.a. med flere nyere boligkvarterer samt flere centralt placerede klynger af ældreboliger og byen består i dag af i alt ca. 250 husstande.

Pr 1. april 2006 er der udstykket endnu et nyt boligområde ” Elsehøj ” bestående af 11 parceller og alle med attraktiv beliggenhed og til favorable priser.

Astrup med omegn har ifølge de officielle registreringer 546 indbyggere. Heraf er 156 under 14 år og 86 over 67 år

Byen har kirke, skole, kro samt dagligvarer butik. Butikken (DagliBrugs) er veldrevet med et højt serviceniveau og har et udbygget sortiment af dagligvarer m.m. Fra butikken varetager også post- og mindre bankfunktioner samt håndkøbsapotek.

Astrups erhvervsliv omfatter flere mindre industrivirksomheder indenfor fremstilling af byggematerialer, træforædling samt jern- og maskinbranchen. Der findes desuden en enkelt højteknologisk virksomhed med specialpumper som hovedprodukt.

Herudover findes der en del håndværksvirksomheder og større landbrugsbedrifter. Bl.a. ligger et af Danmarks største kvægbrug i Astrup området.

Flere af virksomhederne har løbende elever og lærlinge under uddannelse.